home
91578 Ctenolepisma lineata
Srpski naziv Prugasta srebrna ribica
Familija Lepismatidae
Grupa Zygentoma
FotD
Boženka Hric
Mala mapa