home
230163 Platynaspis luteorubra
Srpski naziv
Familija Coccinellidae
Grupa Tvrdokrilci
FotD
Marko Šćiban
Mala mapa