home
214240 Calopteryx splendens
Srpski naziv Pegava sjajna devica
Familija Calopterygidae
Grupa Vilini_konjici
FotD FotL
Zoran Gavrilović Zoran Gavrilović
Mala mapa