home
440735 Carterocephalus palaemon
Srpski naziv Šareni livadar
Familija Hesperiidae
Grupa Dnevni_leptiri
FotD
Miloš Popović
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1