home
214240 Calopteryx splendens
Srpski naziv Rečna gospa
Familija Calopterygidae
Grupa Vilini_konjici
FotD FotL
Zoran Gavrilović Zoran Gavrilović
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1