home
nazad
91578 Ctenolepisma lineata
Srpski naziv Prugasta srebrna ribica
Familija Lepismatidae
Grupa Zygentoma
FotD
Boženka Hric
Mala mapa
Imago
Ova
Larva
Pupa
B1